Ventilatie

Nieuwe gebouwen zijn steeds beter geïsoleerd. Om te voorkomen dat warme lucht weglekt, worden ze ook steeds luchtdicht gemaakt. Toevoer van verse lucht via toevallige spleten en kieren, zoals van nature in een oudere gebouwen plaatsvindt, is er niet meer bij. Dat betekent dat je het niet lang in een nieuw gebouw uithoudt, als je niet bewust ventileert, vierentwintig uur per dag.

Ventilatie kan gebeuren op diverse manieren. Voor onderstaande systemen kunt u bij ons terecht: Systeem C, Systeem C+, Systeem D, Systeem D+.

We beschikken over een eigen studiedienst.